Prihláška - Renault Classic Club

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prihláška

Renault Classic Club bol založený 23.12.2004 zaregistrovaním občianskeho združenia (bývalého Renault 8 Klub-u) na Ministerstve vnútra SR.

Našim prioritným cieľom je združovanie majiteľov a nadšencov prevažne starších vozidiel značky RENAULT. Budeme sa snažiť udržiavať prostredníctvom internetových stránok klubu fórum, na ktorom si môžete vymieňať svoje skúsenosti, rady a nápady. Pokúsime sa vybaviť rozličné výhody pre členov klubu formou zliav. Budeme sa snažiť organizovať zrazy a stretnutia členov.

Členom klubu sa môže stať každý, kto je majiteľom staršieho vozidla značky Renault (ak nerozhodne predsedníctvo klubu inak, myslí sa tým modelový rad ktorý sa začal vyrábať pred rokom 1990), súhlasí so stanovami klubu a zaplatí ročný členský príspevok vo výške 14€.

Po obdržaní prihlášky a členského príspevku, bude na adresu člena zaslaný preukaz člena klubu. Spolu s vyplnenou prihláškou prosím pošlite aj svoju fotku v rozmere 3x3,5cm. Pokiaľ bola v prihláške uvedená aj e-mailová adresa, bude vytvorený alias* vo forme meno.priezvisko@renaultcc.sk.


Matúš Pribylský
prezident klubu


Riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite prosím na adresu :

Renault Classic Club

Bilíkova 16

841 01 Bratislava

Členský poplatok prosím vkladom, alebo prevodným príkazom na účet klubu:

IBAN SK4011000000002620701843

V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.

*alias je presmerovanie, t.j. pokiaľ niekto pošle e‐mail na alias, bude doručený na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške
Renault Classic Club, Mlynarovičova 6, 851 03 Bratislava, Slovenská rep. +421 903 700577, matus@renaultcc.sk
http://www.renaultcc.sk +421 905 580315, marian@renaultcc.sk
http://forum.renaultcc.sk +421 903 263294, maroxe@renaultcc.sk

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky